SKF NNCF4840CV bearing

200x250x50

SKFBearing GreaseRPM: 20001/min C0r: 570N NewModel: NA4836 Category: ... 4840 CV NNCF 4924 CV NNCF 5028 CV NNCL 4934 CV NNC 4838 CV NNCF 5044 CV...Double row cylindrical roller bearings NNCF 4840 CV

Bearing number : NNCF 4840 CV

Size (mm) : 200x250x50

Brand : SKF

Bore Diameter (mm) : 200

Outer Diameter (mm) : 250

Width (mm) : 50

Bearing dimensions and specification in SKF catalogue:

d - 200 mm

D - 250 mm

B - 50 mm

d1 - - 220 mm

D1 - - 229.5 mm

b1 - 7 mm

K - 4 mm

s - 4 mm

r1,2 - min. - 1.5 mm

r3,4 - min. - 1.5 mm

da - min. - 207 mm

das - 213 mm

Da - max. - 243 mm

ra - max. - 1.5 mm

rb - max. - 1.5 mm

Basic dynamic load rating - C - 369 kN

Basic static load rating - C0 - 800 kN

Fatigue load limit - Pu - 80 kN

Reference speed - 1100 r/min

Limiting speed - 1400 r/min

Calculation factor - kr - 0.2

Mass bearing - 5.8 kg

Bearing NNCF 4840 CV Bearing NNCF 4840 CV

Bearings similar to SKF NNCF4840CV bearing